Nastavitve poštnega odjemalca "Outlook Express" za dostop do elektronske pošte na strežniku "Andromeda".

Zaženemo "Outlook Express" --> V menuju "Tools (Orodja)" izberemo "Accounts... (Računi...)" -->
Odpre vse okno "Internet Accounts (Internetni računi)". Kliknemo "Add (Dodaj)" --> "Mail... (Pošta...)

Slika 1

Odpre se novo okno. V polje "Display name: (Ime za prikaz:)" vpišemo svoje ime in kliknemo "Next (Naprej)".

Slika 2

Odpre se novo okno. V polje "E-mail address: (E-poštni naslov:)" vpišemo svoj e-poštni naslov in kliknemo "Next (Naprej)".

Slika 3

Odpre se novo okno. Za tip strežnika za prihajajočo pošto lahko izberemo "POP3" ali "IMAP". Če smo izbrali "POP3" potem za "Incoming mail server: (Strežnik za prihajajočo pošto:) vpišemo pop.aza-ms.si, v polje "Outgoing mail server (Strežnik za odhajajočo pošto:)" pa smtp.aza-ms.si in kliknemo "Next (Naprej)".

Slika 4

V primeru, da smo izbrali "IMAP" strežnik v polje "Incoming mail server: (Strežnik za prihajajočo pošto:) vpišemo imap.aza-ms.si, v polje "Outgoing mail server (Strežnik za odhajajočo pošto:)" pa smtp.aza-ms.si in kliknemo "Next (Naprej)".

Slika 5

Odpre se novo okno. V polje "Account name: (Ime računa:)" vpišemo svoje uporabniško ime, v polje "Password: (Geslo:)" pa dodeljeno geslo in kliknemo "Next (Naprej)".

Slika 6

Odpre se še zadnje okno v čarovniku. Kliknemo "Finish (Dokončaj)".

Slika 7

Za pošiljanje elektronske pošte preko zgoraj nastavljenega strežnika se mora poštni odjemalec avtenticirati. To omogočimo tako, da v oknu "Internet accounts (Internetni računi)" izberemo "Properties (Lastnosti)".

Slika 8

Med zavihki zgoraj izberemo "Servers (Strežniki)" in odkljukamo možnost "My server requires authentication (Moj strežnik zahteva avtentikacijo)".

Slika 8a

Na koncu kliknemo še "OK" in "Close" in končamo konfiguriranje.

A1. Vključitev šifriranja prejemanja in pošiljanja pošte v poštnem odjemalcu "Outlook Express"

Po želji lahko komunikacija s poštnim strežnikom poteka šifrirano. Če želimo lahko to omogočimo tako, da v lastnostih poštnega računa izberemo zavihek "Advanced (Dodatno)". Če želimo elektronsko pošto pošiljati in prejemati moramo s klikom dodati kljukici v polji "This server requires a secure connection (SSL) (Ta strežnik zahteva varno povezavo (SSL))".

Slika 9Slika 10

Pred prvo šifrirano komunikacijo moramo namestiti še "Aza CA certifikat". Za postopek si oglejte Navodila za instalacijo "Aza CA certifikata".